Työpaja Loisto

Työpaja Loisto


Työtoiminnalle asetetaan asiakkaan kanssa omat tavoitteet, jotka tukevat asiakkaan kokonaiskuntoutumista. Työtoiminnassa hyödynnetään yhteisöllisyyttä, joka tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden peilata selviytymistään vallitsevassa ympäristössä.

Työpaja Loisto toimii entisen myllyn ja sahan tiloissa Lokalahdella. Käytössä on kolme eri rakennusta. Työpaja Loisto järjestää työtoimintaa myös asumisyksikön ulkopuolisille henkilöille yhteistyössä kuntien ja työvoimatoimiston kanssa.

Metallipaja

Yhdessä rakennuksessa toimii metallipaja, jossa tehdään erilaisia pienimuotoisia metallialan töitä.

Puutyö

Toisessa rakennuksessa pajalla on oma puutyöverstas, jossa on mahdollista käyttää monipuolisia puuntyöstövälineitä.

Purku-ja rakennustyöt

Pajatoimintaan kuuluvat myös erilaiset pienimuotoiset purku-ja rakennustyöt.

Kiinteistönhoito

Erilaiset kiinteistön- ja metsänhoitotyöt.

Korjaamo

Yhdessä rakennuksessa toimii auto- ja pienkoneverstas jossa tehdään pienkonekorjausta, esim. ruohonleikkureiden huoltoja.

Muuttotyöt

Lisäksi Työpaja Loiston työtoimintaan kuuluvat pienet tavarankuljetukset ja muuttokuljetukset.